Green Stop Main Logo

Solcellsmackar – En ’supercharge’ för transportsektorn

2030 väntas det rulla hela 2,5 miljoner laddbara fordon (cirka 7 gånger fler än idag) på svenska vägar, vilket kräver att laddinfrastruktur finns när och där den behövs. Green Stop initierar utbyggnaden av laddstationer med tillhörande solcellsanläggning och upprättar solcellsmackar längs vägarna.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur står inför enorma utmaningar. Inte minst då antalet elfordon per antalet publika laddstationer redan mer än tredubblats de senaste fem åren. Green Stop initierar utbyggnaden av laddstationer med tillhörande solcellsanläggning där användare på bokad tid till bokat pris ska kunna ladda fordon vid strategiska positioner längs svenska vägnät.

De brister vi nu upplever på såväl elmarknad som elförsörjning byggs bort då elen är lokalt
producerad och lagrad, vilket säkrar tillgång till effektiv laddning. Genom ett medfinansieringsavtal med infrastrukturfonden Obligo värt ca en miljard ska attraktiv mark arrenderas och upprättning av solcellsmackar startas.


Vill du konvertera din mark till en lönsam tillgång? Kontakta oss!

Fler nyheter