Green Stop Main Logo

Om Green Stop

Vi omvandlar outnyttjad mark till värdefulla tillgångar för att bana väg för omställningen till förnybar energi.

Genom vår omfattande erfarenhet av förnybar energi vet vi hur man navigerar i den byråkratiska miljön på ett effektivt sätt och genomför projekt på ett tillförlitligt sätt. Vi vet att energiomställningen är nödvändig och vi kan göra den lönsam.

Som vårt företagsnamn antyder vill vi skapa och distribuera grön energi för att ha en positiv inverkan på vår planet. Därför tillhandahåller vi gröna, snabba och tillförlitliga laddningsmöjligheter för bil- och lastbilsförare. Våra solcellsparker och laddstationer är strategiskt placerade i närheten av större vägar och transportknutpunkter för att säkerställa att elen finns där den behövs som mest. Green Stop har som mål att vara självförsörjande på energi genom att både producera och distribuera förnybar energi och är därför ett verkligt hållbart företag.

Elektrifieringen av transporter ökar och EU:s policy för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) förutbestämmer en storskalig utbyggnad av laddningsinfrastruktur längs viktiga motorvägar och vägar. EU har bestämt att det ska finnas snabbladdnings-stationer var 60 km längs TEN-t nätverket. Green Stop är därför redo att ta ansvar och hjälpa till att genomföra dessa mål för att skapa en bättre framtid.

Vi är lagspelare

Vi har ett nära samarbete med markägare och kunder för att skapa genomförbara lösningar. Vi som arbetar i bolaget har över 30 års samlad erfarenhet av förnybar energi och transport branschen.

Teamet
Otto Werneskog​​

VD & grundare

Otto är en serieentreprenör som var pionjär inom vindkraft i södra Sverige och Finland redan 2009. Etableringar har skett särskilt i skogsmiljö, områden som tidigare inte varit aktuella för vindkraft men som solkraft är aktuellt för idag. Solkraft är i samma fas som vindkraft var då. Ottos tidigare bolag har projekterat vindkraft i samarbete med många intressenter, inklusive IKEA, Fortum och olika kommuners energibolag. Totalt ca 500 megawatt har Otto projekterat inom vindkraft eller översatt i pengar, projekt för ca 5 miljarder kronor.

Med sin erfarenhet är Otto säker på att skogsmark i Sverige också har potential för solenergiproduktion. Som en föregångare inom förnybar energi i Norden vill Otto ta sig an nästa stora utmaning: skalbara och självförsörjande laddnätverk.

Agata Absalyamova​​

Chef för Projekt

Agata är en erfaren solparksutvecklare med en akademisk bakgrund inom energisystemteknik och värdefulla insikter i laddningsindustrin genom sin tid på Fortum.

Efter att ha varit med och byggt Sveriges två största solcellsparker när hon arbetade på Svea Solar, är Agata ivrig att hjälpa Green Stop att bygga ut ett nätverk av solcells- och laddinfrastruktur.

Vår Vision

Vi är fast beslutna att skapa framtiden för grön energi.

Vi är angelägna om att driva den gröna energiomställningen framåt i samarbete med partners genom att etablera ett långsiktigt självförsörjande nätverk av solprojekt och laddstationer för bilar och lastbilar.
Vi tror på

Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i våra värderingar. Vi strävar efter att skapa en bestående positiv inverkan på miljön, samhället och framtida generationer genom att utveckla projekt för solceller och laddning av elbilar.

ENGAGEMANG

Vi är aktivt involverade i varje steg. Vi tror på att vidta direkta åtgärder för att förstå, lösa och tillgodose våra kunders och partners behov.

EFFEKTIVITET

Vi optimerar processer genom att maximera resursutnyttjandet. Vi är fast beslutna att leverera exceptionella resultat.

Vår Mission

Vi tillhandahåller gröna, lönsamma lösningar genom att bygga ut ett skalbart nätverk av laddstationer för elbilar och solcellsparker.
Jobba med Green Stop och hjälp oss att skapa en bestående positiv inverkan på vår planet!
Vi söker motiverade individer som kan hjälpa oss att skapa en hållbar framtid.
Hör av dig!

Slå en signal eller skicka oss ett mail så återkommer vi så snart vi kan!

+46 102515500

info@greenstop.se