Green Stop Main Logo

Solcellsmackar – En ’supercharge’ för transportsektorn

2030 väntas det rulla hela 2,5 miljoner laddbara fordon (cirka 7 gånger fler än idag) på svenska vägar, vilket kräver att laddinfrastruktur finns när och där den behövs. Green Stop initierar utbyggnaden av laddstationer med tillhörande solcellsanläggning och upprättar solcellsmackar längs vägarna.