Green Stop Main Logo

Vad vi gör

Green Stop har som mål att etablera sig som en föregångare i energiomställningen. Genom att erbjuda både produktion och distribution av förnybar energi gör Green Stop ett hållbart avtryck i energisektorn och vill samarbeta med dig!

Långsiktig och lönsam uthyrning

Uthyrning av områden i upp till 35 år, baserat på omsättningen för laddstationen och solparkerna, gör att du kan omvandla din mark eller fastighet till en lönsam tillgång genom ett partnerskap med oss.

Vi täcker kostnaderna!

Alla kostnader (CAPEX och OPEX) täcks av Green Stop

Full service

Green Stop tar hand om tillstånd, nätanslutning, byggnation, drift och underhåll.

Solenergi

Vi tror att solenergi är framtidens el. Genom att generera billig och tillförlitlig el har solenergi potential att driva på energiomställningen. I det strategiska skiftet mot en fossilbränslefri planet är solenergin central. Solenergiprojekt kan enkelt installeras och även snabbt demonteras utan att skada miljön.
electric car charging in bright light
electric car charging in bright light

Laddning av bilar

Från och med 2035 måste alla bilar som säljs i Europeiska unionen vara nollutsläppsfordon. Därför kommer efterfrågan på snabba, tillförlitliga och tillgängliga laddstationer att öka drastiskt under de närmaste åren. Green Stop känner igen denna utveckling och erbjuder en smidig och snabb laddningsupplevelse för elbilsförare längs viktiga motorvägar och trafikknutar.
white electric trucks charging next to each other on green grass

Laddning av tunga fordon

Inom de närmaste femton åren kommer eldrivna lastbilar att ersätta konventionella lastbilar i stora delar av världen. Tunga fordon står för mer än 1/4 av EU:s koldioxidutsläpp från vägtransporter. Därför driver Europeiska unionen på utbyggnaden av ett nätverk för laddning av tunga fordon genom att införa en gemensam internationell standard för megawattladdning i samordning med USA och genom att sätta upp tydliga mål för en elektrifiering av transporterna. Denna revolution av transportsektorn kräver ett omfattande nätverk av laddstationer, och Green Stop är därför angeläget om att bygga ut ett nätverk av snabbladdningsstationer längs viktiga vägar och motorvägar.

Vill du lära dig mer om branschen och framtiden för förnybar energi?
Här hittar du länkar till ett urval av ledande branschorganisationer och företag där du hittar mer information om ämnen som solenergi, e-mobilitet med mera.
Vi hjälper gärna till om du har fler frågor - skicka ett mail till info@greenstop.se så hör vi av oss!

Projekt

Med en växande portfölj av projekt inom solenergi och laddinfrastruktur är vi fast beslutna att ha en varaktig inverkan på produktionen av förnybar energi och elektrifieringen av transporter i Skandinavien.

Nu är vi ute efter nya ytor över hela Sverige!​

Var med och öka andelen produktion och distribution av förnybar energi. Anmäl ditt intresse här!

Genom att arrendera ut mark till oss får du en långsiktig och stabil inkomst samtidigt som du bidrar till  energiomställningen. Arrendeavtalen löper vanligtvis på 35 år, med konkurrenskraftig ersättning till markägarna, medan vi tar hand om alla licenser och tillstånd och täcker alla uppkomna kostnader.

Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner jag att Green Stop sparar mina uppgifter i syftet att kontakta mig.