Green Stop Main Logo

Behovet av laddningsstationer

Laddstationer för elbilar behövs globalt och Green Stop möter denna efterfrågan

Övergången till eldrivna fordon (EV) ökar, vilket understryker det kritiska behovet av en utbredd infrastruktur för laddning av EV. Denna infrastruktur måste kunna användas för laddning av både personbilar och tunga fordon. Användningen av elfordon ökar snabbt i Europeiska unionen och USA, men utvecklingen kan stanna av om det inte finns ett motsvarande laddningsnätverk.

För bilar är tillgängliga och effektiva laddstationer avgörande för att lindra ”räckviddsångest” och uppmuntra till användning av elbilar. Bekvämt placerade stationer vid bostadsområden, arbetsplatser, köpcentrum och motorvägar gör att förarna tryggt kan byta till elbilar. Elektrifieringen av tunga fordon, som bussar och lastbilar, erbjuder en betydande potential för utsläppsminskningar. De kräver dock laddningsinfrastruktur med hög kapacitet för att klara sina större batterier och längre räckvidder. Laddstationer som är strategiskt placerade vid distributionscentraler, logistiknav och större transportvägar underlättar övergången till renare transporter för varor och människor.

På Green Stop vill vi tillhandahålla en robust laddningsinfrastruktur för att påskynda övergången till elektrisk mobilitet. Svenska mobilitetsjättar som Volvo och Scania har banat väg för elektrifieringen av transporter och vi kommer att hjälpa dessa aktörer genom att tillhandahålla ett tillförlitligt och självförsörjande nätverk av snabbladdare.

Läs mer här:

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/europes-ev-opportunity-and-the-charging-infrastructure-needed-to-meet-it
https://www.economist.com/europe/2023/05/22/electric-cars-could-be-crucial-for-the-eu-to-meet-its-climate-goals
https://www.volvotrucks.us/trucks/vnr-electric/

Fler nyheter