Green Stop Main Logo

Inside Green Stop: Vilka vi är

Inside Green Stop ger en inblick i företagets vision och mål.

Med en lång historia inom branschen för förnybar energi var det inte långsökt att etablera Green Stop, en föregångare inom solceller och laddstationer i Norden. Men att gå från vindkraftsprojekt till solceller och laddstationer för elfordon är faktiskt ett skifte i expertis.

VD och grundare Otto Werneskog hävdar att ”det som hände med vindkraft i Skandinavien för 15 år sedan, ser jag hända igen idag med laddningsnätverk. Det finns en enorm efterfrågan på laddstationer, och vi är här för att möta denna efterfrågan.” Idén att dessutom bygga ut solenergiprojekt härrör från viljan att vara självförsörjande. ”Vi vill producera lika mycket (eller mer) energi som vi distribuerar genom våra laddnätverk för att säkerställa att vi är ett verkligt hållbart företag.”

Green Stop vill spela en viktig roll i energiomställningen, därför samarbetar vi med industriella partners och markägare som delar vår övertygelse och vill hjälpa oss att uppnå våra långsiktiga mål.

Werneskog säger: ”Att bekämpa klimatförändringarna ligger i framkant av Green Stops vision. Vi vill se till att vår planet är beboelig för kommande generationer och samtidigt förse samhällen med ren energi och erbjuda markägare ett tillförlitligt långsiktigt inkomstalternativ.”

Besök Green Stop på LinkedIn!

Läs mer om e-mobilitet och solenergi: https://www.avere.org/

Fler nyheter