Green Stop Main Logo

Green Stop adderar ytterligare solkraftprojekt på ca 300 MWp

Solbruk – med inriktning till transportsektorn

Målet är att nå 1000 MWp och markägare är positiva till att arrendera ut mark på gynnsamma villkor som ett komplement till jord och skogsbruk. Vi kallar det solbruk, det vill säga att bruka solen.

Gröna energilösningar har blivit allt viktigare i vår strävan att minska vår påverkan på miljön och förse samhället med hållbar el. I detta sammanhang har Green Stop framgångsrikt fortsatt att attrahera markägare genom att erbjuda arrendeavtal för storskaliga solkraftsanläggningar. Green Stop arbetar aktivt med transportsektorn som har börjat ställa om mot elektrifiering. Denna resa kommer växa fort med inriktning mot den tunga transport sektorn.

Green Stop har utmärkt sig genom att erbjuda fördelaktiga villkor och dra nytta av sin omfattande erfarenhet av storskaliga energiprojekt. Detta har gett dem möjligheten att inte bara utveckla solparker utan även utforska möjligheter inom energilagring, särskilt med stora batterilösningar som komplement till solkraftverken.

För Dig som markägare

En viktig aspekt som Green Stop betonar är vårt intresse för alla typer av mark. Vi välkomnar markägare att erbjuda olika typer av mark, och även om det är fördelaktigt om marken är enkel att påla i. Det inkluderar skogsmark, betesmark, deponier, gamla grustäkter och andra områden som kan vara enklare när det gäller installationen.

Installationen av solkraftverk kräver att montaget pålas ner i marken, vanligtvis på ett djup runt en och en halv meter, även om exakta mått beror på markens fasthet. Så, ju enklare det är att arbeta med marken, desto bättre är det för projektets ekonomi.

Om du äger skogsmark eller någon annan mark som du överväger att arrendera ut, kan Green Stop vara den rätta partnern för dig. För att få veta mer om möjligheterna att arrendera ut din mark och delta i den gröna energiomställningen ta gärna kontakt med oss.

Green Stop fortsätter att driva framåt i utvecklingen av hållbara energilösningar och erbjuder markägare en möjlighet att vara en del av denna spännande utveckling. Genom att erbjuda fördelaktiga villkor och sin omfattande expertis i branschen har de blivit en förebild för grön energi och ett föredöme för andra att följa.

Fler nyheter