Green Stop Main Logo

Förstå grunderna för solenergi

Solenergi blir en allt viktigare del av energiomställningen, men hur fungerar den egentligen?

Green Stop räknar med att utnyttja solens kraft för att påskynda energiomställningen och elektrifieringen av transportsektorn. Nyligen översteg investeringarna i solenergi för första gången investeringarna i olja, med en stadigt uppåtgående trend. Solenergi är en fascinerande energikälla, men hur fungerar den egentligen?

Solpaneler, som består av fotovoltaiska celler (PV-celler), fångar upp solljus och omvandlar det till användbar energi. När solljuset träffar panelerna aktiverar det elektroner i solcellerna, vilket får dem att frigöra sig från sina atomer och skapa en elektrisk ström. Denna rörelse av elektroner genererar likström (DC).

För att solenergin ska kunna användas används en växelriktare som omvandlar likströmselen till växelströmsel (AC), som är kompatibel med de flesta elektriska apparater och nät. Växelströmselen kan driva bostäder, företag och samhällen.

Överskottsel kan matas tillbaka till elnätet, vilket ger krediter genom nettomätningsprogram. Alternativt kan den lagras i batterier för senare användning, vilket säkerställer en kontinuerlig strömförsörjning under perioder med svagt solljus eller på natten.

Solenergi är ren och förnybar. Den ger inga skadliga utsläpp eller föroreningar under drift, och solens energi är praktiskt taget obegränsad. Att anamma solenergi innebär att anamma en grönare och mer hållbar framtid, som drivs av solens otroliga och oändliga energi.

Läs mer:

https://www.energy.gov/eere/solar/how-does-solar-work
https://www.ft.com/content/990d3ce2-cdc1-4496-ac34-9ba20e0dcaa4

Fler nyheter