Green Stop kommer finnas på EV nordic summit

Nordic EV Summit är välkänt som en av de viktigaste platserna för elmobilitetsindustrin i Europa. Där samlas beslutsfattare från politik, industri, forskning och organisationer, för att koppla ihop och diskutera hur man kan elektrifiera transportsektorn så snabbt som möjligt. Det är en internationell konferens med deltagare från hela världen med nyckelaktörer som är involverade i den snabbt växande elbilsgemenskapen.