Green Stop Main Logo

Markavtal för två stora solcellsprojekt i Småland tecknat – potential om ca 80 MW

Vi är glada för att kunna meddela att vi har tecknat avtal om två stora solcellsprojekt i SE3 i Småland med en potential om totalt cirka 80 MW.

Att vi på kort tid lyckats få förtroendet från markägare att teckna mycket mark ser vi på Green Stop som något mycket positivt och det är ett kvitto till hela teamet på Green stop för bra arbete” kommenterar Otto Werneskog, vd Green Stop.

Totalt har Green Stop sex solkraftsparker som projekteras samtidigt i kombination med laddinfrastruktur längs våra huvudvägar. Green Stop står berett att teckna flera intressanta markavtal med markägare i och med nyanställningar inom bolaget inom projekteringsgruppen.


Vill du konvertera din mark till en lönsam tillgång? Kontakta oss!

Fler nyheter